02 | Control de la velocitat amb la vela | Posició neutra

Nivell: Bàsic | Bloc: Control de l’embarcació

 

Objectiu: Controlar la velocitat de l’embarcació amb la vela.

 

Alumnes

 • Quan arranquem caçant la vela, haurem d’agafar amb decisió la canya del timó per mantenir la direcció
 • Per aturar l’embarcació aconseguint que la vela flamegi totalment, cal que ens fixem en que estiguem en un rumb de 90º o menys respecte al vent. En cas contrari, no aconseguirem aturar-nos, ja que la vela no flamejarà i el vent seguirà fent força
 • Recordar que quan fem qualsevol canvi (navegar inflant la vela i aturar-nos fent-la flamejar), altres elements també s’hauran d’ajustar per mantenir l’embarcació equilibrada
 • Cacem la vela i l’embarcació no accelera! Segurament estem aproats al vent
 • Deixem anar la vela però no flameja i no frena! Segurament estem navegant a un angle més obert de 90º respecte al vent
 • Cacem la vela i l’embarcació escora molt. Provarem de deixar anar la vela i no caçar-la tant
 • La vela no flameja, però no avancem gaire. Segurament hem caçat en excés, provem d’amollar la vela fins que veiem una mica de flameig a la part del gràtil
 • Quan cacem la vela el timó fa molta força i ens aproa l’embarcació. Provarem d’amollar una mica la vela i que no faci tanta força

Tècnic/a

És vital dominar un aspecte bàsic com és la velocitat de la navegació en una embarcació, així com el fet de quan navegar o quan parar voluntàriament.

Per  poder dominar la velocitat de l’embarcació amb la vela en fases d’iniciació, és imprescindible que naveguem a un angle de 90º respecte al vent o menys, si naveguem en altres rumbs o angles respecte al vent, no podrem regular la velocitat només amb l’obertura de la vela.

El flameig de la vela i la vela amb pressió. Des d’un rumb de través o de cenyida oberta amb la vela flamejant, hem de començar a caçar l’escota per tancar la vela i arrencar. Ens fixarem que la vela es comença a inflar (deixa de flamejar) per la part posterior de la vela, és a dir la baluma. Com més cacem l’escota, menys flamejarà la vela i aquest flameig, es situarà a la zona de proa de la vela; el gràtil. L’embarcació agafarà velocitat. Mantenint el rumb i amollant l’escota, veurem com la vela flameja cada vegada més i la velocitat de l’embarcació disminuirà.

Si la vela no flameja, notarem que l’escota té tensió i l’hem de subjectar amb força, en canvi, quan la vela flameja, l’escota no fa força, per tant la vela tampoc.

Navegant a 90º o menys respecte al vent:

Caçar l’escota Amollar l’escota
Accelerem /  Més velocitat Frenem /  Menys velocitat

La posició neutra és senzillament aturar l’embarcació amb la vela totalment flamejant i en un rumb de 90º o una mica menys respecte al vent. Aquest posició té certes avantatges:

 • Es manté el control de l’embarcació en tot moment
 • La vela flameja, però la botavara queda fora de l’embarcació
 • Podem tornar a navegar mantenint la direcció i només caçant la vela

Lèxic i destacats: caçar, amollar, escota, baluma, pujament, gràtil, flameig, nus vuit, posició neutra, mordassa.

Nom: Per on flameja la vela?
Ubicació: Al moll o simulador
Condicions: Totes

Explicació: Explicar les parts de la vela i per on es comença a inflar, així com la primera part en flamejar. Incidir en que no sempre flameja o deixa de flamejar de cop. 

Els alumnes ho practicaran modificant l’obertura de la vela amb l’escota

Nom: Parem a la balisa
Ubicació: A l’aigua
Condicions: Poc vent/vent mig/Vent fort

Explicació: En un circuit on arribem a una balisa navegant de través, demanarem a l’alumne que pari l’embarcació en posició neutra just a la situació de la balisa (deixant-la a barlovent)

 

Nom: Sense avançar
Ubicació: A l’aigua
Condicions: Poc vent/Vent mig

Explicació: Formarem una filera individual seguint la pneumàtica o una embarcació i s’indicarà que s’ha de mantenir l’ordre inicial. La que estigui davant de la filera anirà canviant la velocitat obrint o tancant la vela i la resta hauran de respondre sense colisionar ni avançar-se

S’avaluarà el coneixement dels sistemes de control de l’escota a nivell d’aparellat i també els seus components com les politges, la winch o mordasses, utilitzant-los quan és necessari. Agafar l’escota correctament i caçar o amollar amb els moviments pertinents de les dues mans, adaptant l’obertura de la vela al rumb de la navegació i relacionant el flameig i les llanetes amb el seu efecte principal (velocitat) així com la intuïció inicial dels secundaris (escora i direcció). Mantenir sempre l’atenció en mantenir constant la posició de les veles al punt de flameig quan es demana una navegació òptima.