03 | Control de l’escora amb el pes

Nivell: Bàsic | Bloc: Control de l’embarcació

 

Objectiu: Controlar l’escora de l’embarcació amb el pes de la tripulació, entenent les diferents posicions i reaccions de l’embarcació en cada moment de la navegació.

Alumnes

  • Procurarem ser conscients de les condicions de vent i de la posició en la que hauríem de navegar a cada rumb, amb la pràctica ho anirem ajustant
  • Recorda que a qualsevol canvi de direcció (rumb de la navegació) o de trimat de les veles, la posició del patró en l’equilibri total variarà i caldrà sempre coordinar-ho i si pots, anticipar-ho
  • Quan ens iniciem en l’aprenentatge a la navegació a vela, intentarem no fer canvis bruscs en cap dels controls principals (timó-direcció / escota-vela) ja que ens afectarà directament a l’equilibri de l’embarcació
  • Ens costa una mica moure’ns àgilment. Podem provar de ser conscients dels punts de recolzament i reforçar-los
  • Escorem molt cap a la vela. Una de les opcions per aplianar l’embarcació és fer més contrapès situant el tronc tan a barlovent com puguem
  • Això és molt inestable i escora o s’aplana molt ràpidament sense que ho controlem. En aquest cas, poc a poc podem mirar de mantenir la direcció el més estable possible i anar ajustant els altres controls

Tècnic/a

Durant la navegació ens trobem davant de condicions molt diferents on els grans equilibris en una embarcació són variables, per tant hem d’aprendre a adaptar-nos ajudant a la correcta distribució de les càrregues amb la posició del nostre pes, tan a nivell transversal com longitudinal. Ens centrarem en l’equilibri transversal.

Per cada embarcació i condicions de vent hi ha una posició d’equilibri transversal diferent, però podem dir que en general navegarem tan equilibrats (pla) com sigui possible i en alguns casos concrets, amb una mica d’escora o contraescora.

Les diferents posicions que podem adoptar durant la navegació i els seus efectes són les següents:

 

Pes al centre Recolzat a la borda Assegut a la borda Amb mig cos fora fent ús de la cincha Amb el cos fora fent ús del trapezi
No fem contrapès Cap o molt poc contrapès Una mica de contrapès Molt de contrapès Màxim de contrapès

Per equilibrar transversalment l’embarcació segons el moment o rumb de la navegació ens caldrà fer de menys (aproats/empopada/sense navegar) a més (cenyida) contrapès:

 

Sense navegar / Empopada / Aproats Llarg Través Cenyida

 

Lèxic i destacats: escora, contraescora, equilibri transversal, cincha, arnès, borda, banyera, sobrevent, sotavent, rumbs de la navegació.

Nom: Troba el teu lloc
Ubicació: Al moll o simulador
Condicions: Totes

Explicació: Es tracta de jugar al joc de les cadires però a dins d’una embarcació. Es pot jugar amb canvis de posició on els diferents llocs requereixin posicionar-se de manera diferent (recolzats, asseguts o fent contrapès)

Nom: Equilibrar i contraescorar
Ubicació: A l’aigua
Condicions: Poc vent

Explicació: Es proposa navegar en posició adequada per poc vent i progressivament anar fent contrapès. Veure la reacció de l’embarcació i com les veles perden força, fins i tot desinflant-se al girar la botavara cap a barlovent

 

Nom: Sèries de penjar-se
Ubicació: A l’aigua
Condicions: Vent mig/Vent fort

Explicació: Consisteix en practicar la posició d’assegut a la borda alternada amb fer contrapès penjant-nos. S’haurà de fer tan ràpid com sigui possible, sense deixar escorar o contraescorar l’embarcació en excés a la senyal del monitor

S’avalua la plena consciència de la influència de la posició de la tripulació en l’equilibri transversal i longitudinal. El coneixement de les tres posicions principals en l’equilibri transversal així com la seva correcta pràctica segons el rumb de la navegació que s’executa, cuidant la posició de les cames, l’esquena, tronc i cap, sempre mantenint l’equilibri personal i de l’embarcació amb punts de recolzament fiables. Coneix les tècniques de màxim contrapès com penjar-se i sortir al trapezi, encara que no ho executin durant la navegació.