04 | Control de l’escora amb la vela

Nivell: Bàsic | Bloc: Control de l’embarcació

 

Objectiu: Centrar el control de l’equilibri transversal de l’embarcació amb l’obertura de les veles.

 

Alumnes

  • Quan naveguem al mar, no sempre tenim clares les referències per orientar-nos, així que és molt important estar constantment pendent del gràtil de la vela per poder ajustar el caçat de l’escota al punt de flameig
  • En condicions de vents fluixos, podrem seguir les indicacions generals de l’obertura adequada de les veles, però en vents forts haurem d’obrir-les una mica més, deixant que flamegin una mica per aconseguir mantenir l’equilibri transversal de l’embarcació
  • En general cal tenir en compte que en els rumbs tancats el parell de forces escorant és més fort que als rumbs oberts, que fins i tot funciona a la inversa del que podríem esperar
  • Fa poc vent i notem que naveguem extremadament lents. Probablement no estem ajustant bé les veles; tot i tenir controlat l’equilibri transversal, podem provar d’amollar l’escota tot obrint la vela fins a trobar el punt de flameig
  • Vigila! en condicions de vent mig i fort podríem estar navegant en rumbs oberts i l’escota massa caçada. En aquest cas, si canviem el rumb de la navegació, podria ser que l’embarcació escorés sobtadament
  • Naveguem amb grans desequilibris i no sabem quan caçar i quan amollar. Procureu estabilitzar la direcció i poc a poc anireu trobant el punt d’equilibri amb l’obertura de les veles

Tècnic/a

Aconseguir equilibrar l’escora amb una bona orientació de les veles és un dels controls més importants en la navegació. Hi ha casos on aparentment la navegació sigui equilibrada, però no amb una obertura correcta de les veles, podent ser la causa d’una navegació inadequadament lenta o fins i tot d’un gran desequilibri sobtat i segurament irrecuperable.

S’ha de tenir en compte el funcionament d’una vela i de l’acció del vent sobre la mateixa. Com s’aconsegueix que les embarcacions naveguin i deixin de navegar. Quan el vent té efecte sobre les veles o quan no el té i estan flamejant del tot. Entenent l’acció del vent sobre les veles, es destaca la força que exerceix el vent sobre aquestes i a la vegada sobre l’embarcació a nivell transversal i com la podem regular obrint i tancant les veles, especialment en rumbs de través o més tancats. Es pot explicar el parell de forces que provoca l’escora de l’embarcació resumit en la següent taula.

 

Vela tancada Vela oberta
Més parell escorant Menys parell escorant

Coneixent la posició adequada del perfil de les veles amb el vent, es pot incidir en les diferents obertures segons els rumbs de la navegació i en quines referències es poden utilitzar, destacant el flameig en la zona del gràtil.

Durant la navegació el vent mai serà perfectament regular, així que tenir el control de l’escora utilitzant el caçat de les escotes serà vital per una correcta navegació. Les escotes no haurien d’estar amordassades permanentment per tenir el control constant de l’escora (és millor tenir-les a la mà per poder actuar el més ràpid possible). 

Lèxic i destacats: escora, contraescora, equilibri transversal, escota, caçar, amollar, punt de flameig, mordassa, nus vuit, velocitat en la navegació, rumbs de la navegació, gràtil, baluma, pujament, cunningham, pajarín, contra, llanetes, puny de drissa, puny d’escota, puny d’amura, botavara, màstil, sabres.

Nom: Fins a on s’obre la vela?
Ubicació: Al moll o simulador
Condicions: Totes

Explicació: Es situarà l’embarcació a cada rumb de la navegació obrint i tancant la vela adequadament. S’incidirà en les diferències entre massa oberta i massa tancada, assenyalant sempre el gràtil i detectant el punt de flameig. Es pot indicar una referència de suport com pot ser la ubicació de la botavara respecte a la borda

Nom: Els equips de barlovent i de sotavent
Ubicació: Al simulador o a l’esplanada
Condicions: Totes

Explicació: Es proposa un joc o dinàmica on una cursa o després d’una prova aconseguida, els membres de cada equip es situaran a un costat de la vela (els de barlovent  queden entre la vela i el casc). El simulador es podrà canviar de posició i amb la vela ajustada, detectaran l’espai que resta entre el casc i la vela

 

Nom: Equilibrem i desequilibrem de cop
Ubicació: A l’aigua
Condicions: Vent mig/Vent fort

Explicació: Navegant de través o cenyida en equilibri, animarem als alumnes a deixar les escotes de cop tot mantenint la direcció. S’observarà el canvi en l’equilibri i altres efectes com el canvi de velocitat i de sensacions al navegar

S’avaluarà el coneixement dels sistemes de control de l’escota a nivell d’aparellat i també els seus components com les politges, la winch o mordasses utilitzant-los quan és necessari. Agafar l’escota correctament i caçar o amollar amb els moviments pertinents de les dues mans, adaptant l’obertura relacionant el flameig i les llanetes especialment amb el seu efecte secundari del control de l’equilibri transversal. Relacionar els efectes del caçat o amollat a cada rumb de la navegació diferenciant els efectes de la força de la vela en rumbs tancats i rumbs oberts. Tenir coneixement de les condicions de vent i la relació amb el control de l’escora amb la vela, coneixent la possibilitat d’adaptar el material.