05 | Virada per avant

Nivell: Bàsic | Bloc: Control de l’embarcació

 

Objectiu: Realitzar la maniobra correctament mantenint el control de l’embarcació en tot moment.

Alumnes

 • La virada surt bé quan iniciem la maniobra amb una velocitat adequada. En rumbs tancats com la cenyida només girant la canya cap a sotavent veurem que ja gairebé virem, en canvi en rumbs oberts la maniobra és més llarga i si no ajustem bé les veles, flamejaran molt fent que perdem velocitat
 • A les maniobres és especialment important la seguretat. Navegant amb més tripulació cal avisar i procurar que tothom tingui clars els passos a seguir perquè ningú es faci mal
 • Si no tenim gaire seguretat, caldrà concentrar-se al màxim, ajudant sempre i sense cridar ja que podem posar nervioses a les altres persones de la tripulació
 • Ens aproem i no aconseguim virar. Provem de navegar amb bona velocitat i de començar la maniobra girant la canya del timó a sotavent amb decisió
 • Quan fem la virada escora molt. Podem fer dues coses: obrir una mica la vela quan la vela canvia d’amura i posar el timó a la via una mica abans, exactament quan la vela canvia d’amura
 • Anem tard canviant de posició. Procura començar la virada amb bons punts de recolzament, llestos per activar-los i poder aixecar-nos per fer al canvi
 • Virem i seguim girant! Sempre s’ha de mirar la botavara, el gràtil i la proa per saber quan hem de posar el timó a la via

Tècnic/a

La virada per avant consisteix en canviar d’amura fent passar la proa pel vent. Les diferents tècniques per aconseguir-ho dependran del tipus d’embarcació, de la intensitat del vent i del nivell de la tripulació, tot i que sempre hi ha un seguit de punts en comú.

En general, podem diferenciar les virades per avant amb poc vent, amb vent mig i amb vent fort o molt fort, però centrarem l’explicació dels moviments bàsics, més similars a la tècnica de virada de vent mig, on haurem de mantenir l’equilibri de l’embarcació (plana) en tot moment.

Per tal de memoritzar els passos a seguir, l’alumne pot practicar amb aquests:

 • Assegurar que tenim l’espai per fer la maniobra mirant a barlovent
 • Avisar a la tripulació de la maniobra i que cal baixar el cap
 • Col·locar la canya a sotavent amb decisió, canviar de costat al contrari que ho farà la vela tot passant la canya del timó per darrera l’esquena. Sempre mirant endavant
 • Fixar el rumb, assegurant que és l’adequat perquè la vela estigui inflada

Detalls a tenir en compte:

 • Avançar primer el peu de popa
 • Mirar sempre la botavara, la vela i la proa
 • Iniciar la virada recolzats a la borda, millor que asseguts a la borda
 • Tenir clar el lloc on haurem de seure o recolzar-nos en acabar la maniobra

Lèxic i destacats: amura, estribord, babord, banyera, borda, punt de flameig, aproat o proa al vent, orsar, arribar, comunicació, referència, rumb, botavara, gràtil, timó a la via, caçar, amollar, navegar amb velocitat, navegar marxa endarrere, rumbs de la navegació.

Nom: Virar per avant pas a pas
Ubicació: Al moll, aula o simulador
Condicions: Totes

Explicació: Utilitzar una embarcació o construir un simulador i practicar repetides vegades la virada, fins a mecanizar els diferents passos i posicions. Procurar motivar als alumnes de diferents maneres. Per exemple, fent un vídeo i que el puguin veure

Nom: Virar per avant amb referències
Ubicació: A l’aigua
Condicions: Poc vent/vent mig/vent fort

Explicació: Quan ja s’ha assimilat el concepte de la virada per avant, es tracta de practicar els diferents passos, inicialment virant tot seguint unes referències de rumb o direcció clares indicades pel monitor

 

Nom: Virar per avant des de rumbs oberts
Ubicació: A l’aigua
Condicions: Poc vent/Vent mig/Vent fort

Explicació: Navegant de llarg, es proposa de fer una virada sense indicacions prèvies. Després de l’experiència, es fa incís en el flameig de la vela, els canvis de rumb fins estar aproats al vent, sempre fixant-nos en la situació de la vela respecte l’eix de l’embarcació

 

S’avaluarà la maniobra de la virada a nivell inicial. S’ha d’aconseguir adaptar el canvi de rumb a les condicions de vent i mar, en referència a l’obertura correcta de la vela i amb atenció màxima a la seguretat, control dels espais a barlovent i a proa, avisant a la tripulació. Controla l’escota i canvia de posició amb total seguretat i coordinació, fent el canvi de mans amb la canya o amb l’stick per darrera l’esquena.