06 | Virada en rodó

Nivell: Bàsic | Bloc: Control de l’embarcació

 

Objectiu: Realitzar la maniobra correctament mantenint el control de l’embarcació en tot moment.

 

Alumnes

 • És una maniobra delicada ja que la botavara canvia d’amura amb molta velocitat i moltes vegades genera inestabilitats. La canya del timó ha d’estar molt ben agafada per mantenir el rumb en tot moment
 • Si hi ha inestabilitats durant la maniobra, cal que estiguem sempre ben recolzats per poder reaccionar
 • Sempre estarem atents a la botavara i si tenim dubtes, amb el cap abaixat
 • Recorda d’avisar a tota la tripulació abans de qualsevol maniobra important com la virada en rodó
 • La virada en rodó comença girant la canya del timó cap a barlovent i la proa cap a sotavent
 • Costa molt que la vela canvii d’amura i hem d’arribar molt. Segurament estem navegant amb la vela molt oberta, provarem de tancar-la una mica i d’agafar l’escota directament per forçar la vela a que faci el canvi estirant una mica bruscament
 • La vela canvia d’amura navegant d’empopada i no ho pretenem. Aleshores obrim la vela a 90º i cal vigilar de no arribar més del compte
 • Fem la virada en rodó i de cop escorem i orsem massa. Això és perquè teníem la vela massa tancada, provem d’obrir-la

Tècnic/a

La virada en rodó consisteix en canviar d’amura fent passar la popa pel vent. Les diferents tècniques per aconseguir-ho dependran del tipus d’embarcació, de la intensitat del vent i del nivell de la tripulació, tot i que sempre hi ha un seguit de punts en comú.

En general, podem diferenciar les maniobres amb poc vent, amb vent mig i amb vent fort o molt fort, però centrarem l’explicació dels moviments bàsics, més similars a la tècnica utilitzada en condicions de vent mig, on haurem de mantenir l’equilibri de l’embarcació (plana) en tot moment.

Per tal de memoritzar els passos a seguir, l’alumne pot practicar amb aquests:

 • Assegurar que tenim l’espai per fer la maniobra mirant a sotavent
 • Avisar a la tripulació de la maniobra i que cal baixar el cap
 • Col·locar la canya a barlovent amb decisió, canviar de costat al contrari que ho farà la vela tot passant la canya del timó per darrera l’esquena. Sempre mirant endavant
 • Fixar el rumb, assegurant de no orsar més del compte

Detalls a tenir en compte:

 • Avançar primer el peu de popa
 • Mirar sempre la botavara, la vela i la proa
 • Iniciar la maniobra recolzats a la borda, millor que asseguts a la borda. En aquest cas és especialment important partir des d’un bon punt de recolzament per canviar d’amura el més àgil possible
 • Tenir clar el lloc on haurem de seure o recolzar-nos en acabar la maniobra

Lèxic i destacats: amura, estribord, babord, banyera, borda, orsar, arribar, comunicació, referència, rumb, botavara, gràtil, timó a la via, caçar, amollar, rumbs de la navegació, sobrevent, sotavent.

Nom: Practiquem en un entorn segur
Ubicació: Al simulador
Condicions: Poc vent/Vent mig

Explicació: Amb una embarcació aparellada a l’esplanada es practicaran els passos explicats per la virada en rodó. És important destacar el control que s’ha d’aconseguir al moment exacte del canvi d’amura de la botavara, agafant l’escota amb la mà i fent-la passar a voluntat

Nom: Virem en rodó sense canvi de rumb
Ubicació: A l’aigua
Condicions: Poc vent/Vent mig

Explicació: Si s’ha practicat al simulador, només caldrà vigilar que la direcció sigui constant mantenint el rumb exacte d’empopada per poder fer el canvi de la vela agafant l’escota amb la mà tantes vegades com es vulgui

 

 

Nom: De cenyida però virant en rodó
Ubicació: A l’aigua
Condicions: Poc vent/Vent mig

Explicació: Una vegada dominades les maniobres de virada per avant i virada en rodó, es proposarà fer un rumb de cenyida remuntada on quan es pretengui canviar d’amura, haurà de ser virant en rodó. Caldrà destacar el pas per tots els rumbs i ajustar les veles si l’alumnat té prou nivell

 

S’avaluarà la maniobra de la virada en rodó a nivell inicial. Els canvis de rumb adequats i controlats per executar-la segons les condicions de vent i mar, ajudant a passar la vela agafant l’escota i provocant la maniobra amb decisió i intencionalitat, sempre mirant endavant abaixant el cap i canviant d’amura de manera coordinada amb el canvi de vela, sense desequilibrar-se, començant i acabant en posició correcta de navegació. Tenir especial cura en la seguretat, avisant a la tripulació i anticipant l’espai necessari amb marge de seguretat.