07 | Arribar | Orsar

Nivell: Bàsic | Bloc: Control de l’embarcació

 

Objectiu: Entendre els conceptes d’arribar i orsar, relacionant-los
amb la tècnica de navegació i el control de l’embarcació.

 

Alumnes

  • Inicialment pot ser que no identifiquem ràpidament la maniobra d’orsar o arribar quan ens ho indica el monitor. Cal que el patró sempre estigui a la posició indicada i durant la navegació anar practicant orsar i arribar individualment relacionant el moviment de la canya amb el canvi de rumb de l’embarcació
  • Si fa vent fort i cacem molt les veles per anar de cenyida anem orsant perquè no escori més del compte, però cal vigilar de no orsar fins al punt de que ens aproem del tot. Alguna vegada amb vent fort es recomanable orsar una mica menys a la cenyida i obrir la vela
  • Orsar i arribar són maniobres i poden desequilibrar l’embarcació. No siguem bruscs
  • Quan orsem la vela flameja i perdem velocitat. Si naveguem amb les veles ajustades al punt de flameig i orsem, haurem de tancar les veles
  • Quan orsem flameja la vela tot i que cacem. Si estem navegant en rumb de cenyida amb la vela molt tancada, no podem orsar més a no ser que vulguem virar per avant
  • Volem arribar però aleshores escora molt. Per arribar és recomanable obrir la vela just abans de canviar la direcció
  • Hem arribat i la vela ja no està al punt de flameig. Cal obrir sempre la vela fins al punt de flameig i anar-lo comprovant constantment

Tècnic/a

Posar nom a les dues maniobres bàsiques més importants en la navegació que al controlar-les ens guiaran cap a altres maniobres i tècniques adequades.

  • Orsar consisteix en apropar la proa al vent
  • Arribar consisteix en allunyar la proa del vent

S’ha d’incidir en l’orientació respecte al vent en tot moment i tractar aquests dos conceptes amb diferents exercicis perquè els alumnes ho interioritzin. Utilitzar una pissarra en forma de pla inclinat, elevant la part d’on ve el vent (barlovent) i baixant la zona per on se’n va el vent (sotavent) pot ser una eina molt intuïtiva per als alumnes més joves.

És important relacionar les maniobres d’orsar i arribar amb els efectes que tindrà el canvi de rumb de l’embarcació respecte al vent amb el canvi de l’orientació de la vela, també respecte al vent. En alguna situació caldrà ajustar la vela caçant o amollant l’escota i en altres no, ja que orsar o arribar és la manera d’orientar correctament la vela.

Lèxic i destacats: arribar, orsar, onades, direcció del vent, flameig, sobrevent, sotavent, canya, stick, timó, pala, velocitat de l’embarcació, caçar, amollar.

Nom: Símils: pla inclinat, pendent d’una muntanya
Ubicació: A l’aula o a l’esplanada
Condicions: Totes

Explicació: Simularem barlovent i sotavent amb una pissarra inclinada al vent on la part aixecada serà barlovent. S’explicarà amb diferents exemples i referències com poden ser una balisa, una embarcació o l’orografia de la costa. Es destacaran els conceptes d’arribar i orsar

Nom: Jocs i dinàmiques
Ubicació: A l’esplanada
Condicions: Totes

Explicació: Adaptar jocs o dinàmiques per practicar amb el grup els conceptes de canvi de direcció orsant i arribant. Simular el moviment de la mà amb la canya quan es canvia de direcció ajudarà a la comprensió i assimilació dels conceptes

 

Nom: Orsem fins a proa al vent
Ubicació: A l’aigua
Condicions: Poc vent/Vent mig/Vent fort

Explicació: Navegant normalment en qualsevol rumb, es demanarà a l’alumnat que orsin progressivament fins a gairebé aproar-se. S’incidirà en les referències de la direcció del vent amb la vela i de la costa

S’avaluarà la plena orientació amb el vent a l’aigua utilitzant diferents elements (onades, llanetes, flameig, etc.), entenent la direcció de la proa al orsar o al arribar i l’acció necessària del timó, executant-ho de manera automàtica i controlant la inèrcia de gir de l’embarcació, adaptant la posició del timó amb la progressió del canvi de rumb. Relacionar les dues maniobres amb la possible reacció d’efectes secundaris de l’embarcació en els diferents rumbs a nivell general, tot i no tenir-ne un control total a nivell pràctic.