08 | Preparar l’embarcació i cura del material

Nivell: Bàsic | Bloc: Control de l’embarcació

 

Objectiu: Aparellar i desar adequadament el material, guanyant autonomia a cada sessió i atenent a la cura adequada del material.

 

Alumnes

 • La millor manera d’aprendre és executant les coses un mateix. Procura participar en l’explicació i aparellat de sistemes nous o coneguts cada vegada
 • Si tens temps o has acabat abans, torna a fer algun nus i explica-ho a una altra persona, ajuda molt a interioritzar el que aprenem
 • Siguem endreçats sempre! farem les coses conscientment i ens ajudarà a recordar-les
 • Apunta’t els noms que et costi més de recordar i practica’ls sovint amb companys. Si no recordes alguna part o sistema pregunta-ho al monitor sense por
 • Quan aparellem s’infla la vela i costa molt pujar-la amb la drissa. El primer de tot és orientar l’embarcació amb el vent real
 • Hem agafat la botavara perquè flamejava molt bruscament. La botavara no s’ha d’agafar mai (si ha de fer mal a algú, naturalment cal frenar-la com es pugui), sempre hem d’allunyar-nos de la zona per on es mou la botavara i deixar que es mogui i que la vela flamegi lliurement
 • No recordem com es feia un nus o com es preparava un sistema. No ho deixem passar! demanem-ho al monitor. És molt important aparellar correctament per evitar incidents al mar
 • Ens falta material com un tap, orsa o caps. Avisa, no ho agafis pel teu compte de qualsevol lloc

Tècnic/a

Cada sessió hi haurà una progressió en el coneixement de l’aparell i els diferents sistemes, veles i parts de l’embarcació per part de l’alumne. Intentant dedicar-hi un temps el més curt i profitós possible, el que s’ha d’intentar aconseguir és que el primer dia l’alumne ho trobi pràcticament tot aparellat i a cada sessió hagi d’aparellar més parts l’embarcació de manera autònoma.

La supervisió inicial i final del monitor seran sempre imprescindibles, i la supervisió durant el procediment de l’alumne, cada vegada es procurarà que sigui menys necessària.

Un guió dels passos a seguir serien els següents:

 • Ubicació de l’embarcació i del material
 • Orientar l’embarcació correctament en referència al vent real
 • Nusos necessaris per cada sistema
 • Ser conscient dels sistemes bàsics de totes les embarcacions i com s’aparellen (contra, pajarín, cunninghams, sistema del timó i d’orsa, drisses de les veles, sabres, escotes, etc.). Donar importància a la seguretat de cada sistema
 • Revisar cadascun dels sistemes i parts de l’aparell (taps i bloqueig del timó/orsa/màstil especialment)
 • Arriar les veles
 • Plegar les veles o recollir-les adequadament
 • Repassar el material amb aigua dolça
 • Revisió del material en finalitzar la sessió
 • Tracte del material en tot moment

 • Recordar de tenir cura del material
 • Identificar l’ordre al magatzem
 • Orientar-nos i orientar l’embarcació a terra
 • Ubicar-nos sempre al lloc adequat per hissar les veles, preparar els sistemes amb els nusos adequats i passar les escotes
 • Tornar a la rampa sempre orientant-nos amb el vent real
 • Dessalar el material
 • Ubicar-nos sempre al lloc adequat per plegar les veles i recollir els sistemes
 • Desar el material al magatzem amb cura i ordre

Lèxic i destacats: proa, popa, babord, estribord, aproat, floc, vela major, màstil, obenc, estai, puny d’amura, puny de drissa, puny d’escota, escota, politja, mordassa, relinga, pajarín, contra, cunningham, orsa, timó, anella de seguretat, pala, canya, stick, tap, aleta, través, amura, nus pla, mig nus, nus vuit, nus ballestrinca, as de guia, cincha, veleta, llanetes, ris, assegurador de l’orsa, casc, banyera, eix de cruixia, línia de flotabilitat, “achicador”, caixa d’orsa, dessalar, sabres, màstil, botavara, cap de remolc.

 

Nom: Bons hàbits i cura del material
Ubicació: A l’esplanada i magatzem
Condicions: Totes

Explicació: Especialment les primeres vegades, el monitor és un model a seguir i cal aparellar àgilment però sempre destacant el bon tracte i ubicació de tot el material. No donar res per explicat i destacar-ne els detalls

Nom: Jocs d’activació
Ubicació: A l’esplanada
Condicions: Totes

Explicació: Per combinar l’aparellat amb el repàs del vocabulari, es poden fer jocs com relleus anant a buscar diferents parts de l’embarcació citades pel monitor. Fins i tot aparellar autònomament cada part per l’ordre que indiqui el monitor

 

Nom: Ajustar els trimatges a l’aigua
Ubicació: A l’aigua
Condicions: Poc vent/Vent mig/Vent fort

Explicació: Durant la navegació i de manera controlada es pot trencar una dinàmica o pràctica demanant a l’alumnat que ajustin cert sistema, explicant o escoltant els efectes que té a cada una de les parts de l’aparell

S’avaluarà el tracte, cura i ordre que dedica al material utilitzat, personal i de l’escola, seguint les directrius dels instructors. El coneixement del lèxic de les diferents parts i peces així com del seu ús. L’execució dels nusos bàsics necessaris per l’aparellat de manera autònoma. Especialment el material de seguretat com els taps o caps de seguretat on es demanarà la revisió de l’instructor. Actitud proactiva en l’execució de les tasques de preparació i recollida dins del grup, ajudant i aportant a la resta de l’alumnat així com al tècnic instructor.