10 | Navegació de través

Nivell: Bàsic | Bloc: Control de l’embarcació

 

Objectiu: Navegar conscientment aproximadament a 90º respecte al vent amb l’obertura correcta de les veles i amb l’embarcació equilibrada.

 

Alumnes

 • El rumb de través sempre es refereix a la direcció del vent real. L’angle que forma la direcció de l’embarcació amb el vent és d’aproximadament 90º
 • Recorda que el vent no sempre és constant i que haurem d’estar alerta per detectar-ne la seva direcció en tot moment
 • Tot i que s’han indicat uns trimatges generals orientatius, cada embarcació i condició de vent pot tenir alguna especificitat. Quan dominis la navegació en aquest rumb, investiga’n els detalls!
 • El través és un rumb molt segur ja que sense haver de modificar la direcció de l’embarcació pots parar (amollant l’escota) i arrencar (caçant l’escota)
 • No tenim clara la direcció del vent i no sabem orientar-nos. El millor és obrir les veles i deixar-les flamejar, ja que el flameig indica exactament la direcció del vent
 • Estem navegant de través, però les veles no flamegen tot i que estan obertes tal i com s’havia indicat. Segurament estem navegant una mica més cap a sotavent que el través, procurem orsar una mica o si no volem modificar la direcció, obrirem les veles fins al punt de flameig
 • Naveguem de través però l’embarcació escora molt. Segurament tenim les veles massa tancades i el millor serà amollar les escotes per obrir-les fins que veiem que flamegen una mica i poc a poc equilibrarem l’embarcació mantenint el rumb de través desitjat

Tècnic/a

Iniciar l’explicació des del coneixement de la direcció del vent. Recordar les diferents maneres a terra i a mar per esbrinar o tenir consciència de la direcció del vent real.

La navegació en rumb de través, consisteix en navegar aproximadament a 90º del vent real. En embarcacions lentes, el vent real i el vent aparent seran molt similars i en les fases d’iniciació no ens hem de preocupar per una possible desorientació dels alumnes.

Les característiques generals de la navegació en rumb de través les podem resumir en les següents (no tindrem en compte les diferents condicions de vent per a les sessions inicials):

 • Rumb respecte al vent: 90º
 • Obertura de les veles: sempre al punt de flameig. Com a referència, la botavara s’ha d’obrir una mica més que en rumb de cenyida. Indicar-ne la posició aproximada
 • Orsa: lleugerament aixecada
 • Posició de la tripulació: centrat i fent el contrapès que exigeixin les condicions de vent i mar del dia
 • Trimatges dels sistemes: similars als del rumb de cenyida, la vela no gaire embossada

Lèxic i destacats: rosa dels vents, direcció del vent real, rumb, línia de cruixia, punt de flameig, orsa, botavara, trimatge, Través, rumbs de la navegació, escora, posició neutra.

 

Nom: Rumbs i Rosa dels vents
Ubicació: Al moll o simulador
Condicions: Totes

Explicació: Dibuixarem una rosa dels vents a terra orientant-la correctament al nord. Identificant quin és el vent real, orientarem l’embarcació aparellada o el simulador 90º al vent real, indicant-ne els trimatges que s’han de procurar

Nom: Vuit entre balises
Ubicació: A l’aigua
Condicions: Poc vent/Vent mig/Vent fort

Explicació: Navegar entre les balises orientades a 90º respecte al vent amb la possibilitat de fer diferents activitats o pràctiques durant la navegació, així com proposar de fer virades per avant o en rodó. Recordar constantment la direcció del vent i l’angle de l’embarcació respecte al mateix

 

Nom: Ara al través!
Ubicació: A l’aigua
Condicions: Poc vent/Vent mig/Vent fort

Explicació: Navegant lliurement o entre balises i sense donar cap referència, demanar sobtadament a l’alumnat que naveguin en rumb de través seguint els passos d’identificar la direcció del vent i buscar un angle de 90º entre el vent i la direcció de l’embarcació o la línia de cruixia

S’avaluarà la correcta identificació de la direcció del vent real, així com de la seva intensitat. S’adquireix el coneixement de diferents recursos per a orientar-se i segons la situació s’utilitza el més adequat, contrastant-ne la conclusió. Coneixement i referència sempre al sobrevent o sotavent tan a terra com a mar de manera continuada, aplicant-ho des de l’inici de la sessió fins al final, per preparar i recollir el material, per la sortida a mar i per navegar.