11 | Navegació de llarg

Nivell: Bàsic | Bloc: Control de l’embarcació

 

 

Objectiu: Navegar conscientment aproximadament a 135º respecte al vent real amb l’obertura correcta de les veles i amb l’embarcació equilibrada.

 

Alumnes

 • El rumb de llarg sempre es refereix a la direcció del vent real. L’angle que forma la direcció de l’embarcació amb el vent és d’aproximadament 135º.
 • Recorda que el vent no sempre és constant i que haurem d’estar alerta per detectar-ne la seva direcció en tot moment.
 • Tot i que s’han indicat uns trimatges generals orientatius, cada embarcació i condició de vent pot tenir alguna especificitat. Quan dominis la navegació en aquest rumb, investiga’n els detalls!
 • El llarg és un rumb inestable i s’ha d’anar en compte de mantenir la direcció evitant especialment arribar de manera brusca si no ho requerim.
 • No tenim clara la direcció del vent i no sabem orientar-nos. El millor és obrir les veles i deixar-les flamejar, ja que el flameig indica exactament la direcció del vent.
 • Estem navegant de llarg, però les veles no flamegen tot i que estan obertes tal i com s’havia indicat. Podria ser que segons l’angle del rumb i el tipus d’embarcació les veles estiguin obertes al màxim i tot i així ja no flamegin.
 • Naveguem de llarg i està contraescorant tot i que la nostra posició és correcta. En rumbs oberts com el llarg, hem de centrar molt el pes de la tripulació i pràcticament no cal compensar la força de la vela a nivell d’equilibri transversal.

Tècnic/a

Iniciar l’explicació des del coneixement de la direcció del vent. Recordar les diferents maneres a terra i a mar per esbrinar o tenir consciència de la direcció del vent real.

La navegació en rumb de llarg, consisteix en navegar una mica més arribat que el rumb de través (90º respecte al vent real), és a dir uns 135º respecte al vent real. En embarcacions lentes, el vent real i el vent aparent seran molt similars i en les fases d’iniciació no ens hem de preocupar per una possible desorientació dels alumnes.

Les característiques generals de la navegació en rumb de llarg les podem resumir en les següents (no tindrem en compte les diferents condicions de vent per a les sessions inicials):

 • Rumb respecte al vent: aproximadament 135º
 • Obertura de les veles: sempre al punt de flameig. Com a referència, la botavara s’ha d’obrir una mica més que en rumb de través. Indicar-ne la posició aproximada
 • Orsa: No arribarem a aixecar-la al màxim, però una mica més que al través
 • Posició de la tripulació: centrats, una mica més cap a popa i no caldrà fer gaire contrapès
 • Trimatges dels sistemes: similars als del rumb d’empopada, vigilant de no deixar anar el pajarín en excés

Lèxic i destacats: rosa dels vents, direcció del vent real, rumb, línia de cruixia, punt de flameig, orsa, botavara, trimatge, Aleta, rumbs de la navegació, contraescora, posició neutra.

Nom: Activació i rumbs
Ubicació: A l’esplanada
Condicions: Totes

Explicació: Idear un joc de relleus o sprints on des del centre, els alumnes citats per un nom en “clau” es dirigeixin a buscar un objecte en la direcció del rumb de llarg respecte al vent real, alternant-lo amb altres direccions o consignes (si saben més rumbs, es poden incloure)

Nom: Llargs amb punts de referència
Ubicació: A l’aigua
Condicions: Poc vent/Vent mig/Vent fort

Explicació: Quan naveguem, indicarem dos punts de referència llunyans situats a rumb de llarg. Navegant de cenyida o entre balises, demanarem a l’alumnat que vagin de llarg a un dels punts de referència. Serà important remarcar-ne els trimatges

 

Nom: Punt de flameig al llarg?
Ubicació: A l’aigua
Condicions: Poc vent/Vent mig/Vent fort

Explicació: Quan ja tenen experiència, es proposarà la cerca del punt de flameig en rumb de llarg. Depenent de l’embarcació i de l’angle (llarg obert o tancat), no aconseguiran trobar el punt de flameig. Aleshores indicarem que orsin fins a trobar-lo i n’explicarem la causa

S’avaluarà l’orientació amb el vent al mar en tot moment amb diferents recursos i l’adaptació del rumb de l’embarcació segons el vent. L’obertura de les veles segons l’explicació agafant l’escota correctament i fent ús de les llanetes. Utilitzar la mordassa tan per fixar com per treure les escotes i saber la posició de l’orsa segons el rumb, utilitzant els mecanismes per ajustar-la i fixar-la. Saber com equilibrar l’embarcació per mantenir el rumb desitjat amb la posició de la tripulació adaptant-se a l’onatge i intensitat de vent, mantenint sempre la posició correcta del patró sense perdre l’equilibri i anticipant escores, especialment en condicions de planeig o de contraescora, on subjectaran amb fermesa tots els controls.