12 | Navegació de popa

Nivell: Bàsic | Bloc: Control de l’embarcació

Objectiu: Navegar en la mateixa direcció del vent correcta i controladament amb els trimatges necessaris.

 

Alumnes

 • El rumb d’empopada sempre es refereix a la direcció del vent real. L’angle que forma la direcció de l’embarcació amb el vent és d’aproximadament 180º
 • Recorda que el vent no sempre és constant i que haurem d’estar alerta per detectar-ne la seva direcció en tot moment. D’empopada especialment perquè pot canviar la vela d’amura sobtadament
 • Tot i que s’han indicat uns trimatges generals orientatius, cada embarcació i condició de vent pot tenir alguna especificitat. Quan dominis la navegació en aquest rumb, investiga’n els detalls!
 • L’empopada és un rumb molt inestable i s’ha d’anar en compte de mantenir la direcció evitant especialment arribar de manera brusca si no ho requerim
 • No tenim clara la direcció del vent i no sabem orientar-nos. El millor és obrir les veles i deixar-les flamejar, ja que el flameig indica exactament la direcció del vent. Si cal, orsar fins a la posició neutra
 • Estem navegant d’empopada, però les veles no flamegen tot i que estan obertes tal i com s’havia indicat. Podria ser que segons l’angle del rumb i el tipus d’embarcació les veles estiguin obertes al màxim i tot i així ja no flamegin
 • Naveguem d’empopada i està contraescorant tot i que la nostra posició és correcta. En rumbs oberts com l’empopada, hem de centrar molt el pes de la tripulació i pràcticament no cal compensar la força de la vela a nivell d’equilibri transversal

Tècnic/a

Iniciar l’explicació des del coneixement de la direcció del vent. Recordar les diferents maneres a terra i a mar per esbrinar o tenir consciència de la direcció del vent real. Destacar que al mar, la referència de la direcció de les onades ens serà molt útil.

La navegació en rumb de popa, consisteix en navegar  encara més arribat que el rumb de llarg (135º respecte al vent real), és a dir uns 180º respecte al vent real. En embarcacions lentes, el vent real i el vent aparent seran molt similars i en les fases d’iniciació no ens hem de preocupar per una possible desorientació dels alumnes.

Incidir en que en aquest rumb, es navega molt a la vora de la virada en rodó i que és preferible navegar una mica més orsats (170º) per seguretat i amb el timó ben agafat per mantenir la direcció constant tot i el planeig de les onades o desequilibris de l’embarcació.

Les característiques generals de la navegació en rumb de popa les podem resumir en les següents (no tindrem en compte les diferents condicions de vent per a les sessions inicials):

 • Rumb respecte al vent: aproximadament 180º, és a dir en la mateixa direcció
 • Obertura de les veles: totalment obertes, si podem, a 90º respecte al vent. Com a referència, la botavara s’ha d’obrir del tot, perpendicular a la direcció de l’embarcació. Indicar-ne la posició aproximada
 • Orsa: Totalment aixecada (inicialment, no l’aixecarem ja que així tenim més estabilitat)
 • Posició de la tripulació: centrats, una mica més cap a popa i no caldrà fer contrapès, caldrà repartir el pes de la tripulació per igual a barlovent i a sotavent
 • Trimatges dels sistemes: adequats per embossar la vela, revisar que la contra estigui amordassada, ja que si la tenim totalment solta la botavara pot aixecar-se i desaparellar la vela

Lèxic i destacats: rosa dels vents, direcció del vent real, rumb, línia de cruixia, orsa, botavara, trimatge, mirall de popa, rumbs de la navegació, contraescora, posició neutra.

Nom: Fem una maqueta
Ubicació: A l’esplanada o aula
Condicions: Totes

Explicació: Proposarem de construir una maqueta o una embarcació petita amb una vela per fer-la navegar en un rumb on el vent només hagi d’empènyer per fer-la avançar. relacionarem aquesta direcció respecte al vent amb el rumb d’empopada

Nom: Navegar cap a sotavent
Ubicació: A l’aigua
Condicions: Poc vent/Vent mig

Explicació: Amb dues balises en format barlovent-sotavent practicar el rumb d’empopada. Donar la importància necessària a l’atenció de la possible arribada i virada en rodó sobtada així com de l’obertura de les veles i la impossibilitat de flamejar o parar l’embarcació en aquesta direcció

 

Nom: De posició neutra a rumb d’empopada només amb el timó
Ubicació: A l’aigua
Condicions: Poc vent/Vent mig/Vent fort

Explicació: Des de la posició neutra i sense caçar les veles es demanarà que modificant el rumb amb el timó (palades amb poc vent i pacientment amb vent més fort) es navegui d’empopada. Posteriorment es demanarà aturar-se de la mateixa manera, sense tocar l’escota. Tenir en compte l’equilibri transversal i la possible contraescora o bolcada

S’avaluarà l’orientació amb el vent a mar, concretament observant les onades. Orientar la direcció de l’embarcació i l’obertura de les veles, entenent el funcionament del vent i la vela, sense buscar el flameig. Ser conscient dels canvis d’equilibri transversals i longitudinals específics del rumb d’empopada. Posició de l’orsa i de la tripulació, amb coneixement de la proximitat de la virada en rodó, evitant en tot moment una arribada brusca. Atenció permanent del patró amb el rumb i el planeig o inestabilitzacions per les onades. Conèixer l’escora i la contraescora aplicant-la a la navegació d’empopada, al estar correctament posicionats.