13 Navegació de cenyida directa

13 Navegació de cenyida directa

13 | Navegació de cenyida directa

Nivell: Bàsic | Bloc: Control de l’embarcació

Objectiu: Navegar a 45º respecte al vent real amb l’obertura correcta de les veles i amb l’embarcació equilibrada. Iniciar-se al control del punt de flameig.

Alumnes

 • Aquest rumb està molt a prop de proa al vent, així que és important la concentració, subjectar bé la canya i mirar el punt de referència per mantenir l’angle correcte d’aproximadament 45º respecte al vent real
 • Si l’embarcació s’aproa (tot i que tinguem caçada la vela al màxim, segueix flamejant i perd tota la velocitat), el primer que hem de fer és deixar anar l’escota. Si a més mantenim la canya a un costat, poc a poc caurem fins a flamejar amb la vela oberta en posició neutra
 • Recorda que ens han explicat unes directrius de com ha de posicionar-se el patró respecte a la vela, com ha de situar-se l’orsa i el caçat de la vela. Atenent al rumb de referència, és bo anar revisant que tot segueixi mantenint la seva posició correcta
 • Amb poc vent la vela no flameja, tinc la vela caçada de cenyida però no avanço. Segurament pots orsar més, prova-ho fins que trobis el punt de flameig
 • Amb vent mig i vent fort m’escora molt, també se m’aproa. En aquest cas, la vela fa massa força, hem d’intentar buscar l’equilibri deixant flamejar una mica la vela: deixa anar una mica l’escota i orsa una mica
 • No trobo l’equilibri, sobtadament escora i sobtadament contraescora. Això és perquè canviem el rumb i el caçat de les veles massa bruscament, la millor manera és no caçar del tot les veles i estabilitzar el rumb per anar equilibrant l’angle de cenyida progressivament

Tècnic/a

Iniciar l’explicació des del coneixement de la direcció del vent. Recordar les diferents maneres a terra i a mar per esbrinar o tenir consciència de la direcció del vent real. Destacar que al mar, la referència de la direcció de les onades ens serà molt útil.

La navegació en rumb de cenyida directa, consisteix en navegar  encara més orsat que el rumb de través (90º respecte al vent real), és a dir uns 45º respecte al vent real. En embarcacions lentes, el vent real i el vent aparent seran molt similars i en les fases d’iniciació no ens hem de preocupar per una possible desorientació dels alumnes, tot i que es pot introduir la idea de que en aquest rumb la sensació durant la navegació és que sembla que el vent sigui més fort.

Incidir en que en aquest rumb, es navega molt a prop de tenir la proa al vent i que és important tenir en compte el punt de flameig de la vela i sempre estar molt atents a la direcció de l’embarcació, si cal amb una referència a terra o a mar.

Les característiques generals de la navegació en rumb de cenyida directa les podem resumir en les següents (no tindrem en compte les diferents condicions de vent per a les sessions inicials):

 • Rumb respecte al vent: aproximadament 45º
 • Obertura de les veles: tancades al màxim. Orientar a l’alumnat amb una referència de la botavara i la borda o aleta de l’embarcació
 • Orsa: Totalment baixada
 • Posició de la tripulació: és la posició al màxim endavant que es pot navegar. Normalment a prop de la caixera de l’orsa
 • Trimatges dels sistemes: ens interessa que la vela tingui poca bossa. Cal parar atenció a que la zona del gràtil no tingui una arruga horitzontal i especialment a que la zona del pujament no estigui gaire embossada

Lèxic i destacats: rosa dels vents, direcció del vent real, rumb, línia de cruixia, punt de flameig, timó, orsa, botavara, trimatge, rumbs de la navegació, escora, escota.

 

Nom: Posició del patró
Ubicació: Al moll o simulador
Condicions: Totes

Explicació: Es tracta de practicar la posició del patró en un entorn segur. Explicar com s’ubiquen els peus ben recolzats a la banyera, la posició de recolzar-se a la borda, l’esquena recta, subjecció del timó (i escota), sempre mirant endavant. Practicar d’aixecar-se i seure a les dues amures

Nom: Troba el punt de flameig
Ubicació: A l’aigua
Condicions: Poc vent/Vent mig

Explicació: Sota la indicació del tècnic, començar la navegació des de qualsevol rumb per poder anar caçant fins a la posició adequada de la botavara a la vegada que s’orsa, sempre fixant-se amb el punt de flameig. Al arribar al punt de flameig amb la vela caçada en posició de cenyida, fixar una referència i seguir-la

 

Nom: Anticipem-nos a les onades
Ubicació: A l’aigua
Condicions: Vent mig/Vent fort

Explicació: Es tracta de mantenir el rumb de cenyida, explicant l’angle de les onades respecte el rumb en el que naveguem. La indicació és que per mantenir l’estabilitat del rumb en cenyida (punt de flameig a un rumb de referència) quan hi ha onades, cal anticipar-se i anar corregint amb el timó

S’avaluarà l’orientació amb el vent a mar, concretament observant les onades. Orientar la direcció de l’embarcació i l’obertura de les veles, entenent el funcionament del vent i la vela, sense buscar el flameig. Ser conscient dels canvis d’equilibri transversals i longitudinals específics del rumb d’empopada. Posició de l’orsa i de la tripulació, amb coneixement de la proximitat de la virada en rodó, evitant en tot moment una arribada brusca. Atenció permanent del patró amb el rumb i el planeig o inestabilitzacions per les onades. Conèixer l’escora i la contraescora aplicant-la a la navegació d’empopada, al estar correctament posicionats.