VelaCatalanaEscola

01 | Control de la direcció amb el timó

Nivell: Bàsic | Bloc: Control de l’embarcació

Objectiu: Aconseguir dominar la direcció de l’embarcació amb diferents condicions de vent, onades i velocitats o rumbs de la navegació.

Alumnes

 • Cal conèixer les parts principals del timó (pala, canya i stick), recorda que per navegar la pala s’ha de baixar assegurant la seva posició amb el cap i revisar que l’assegurador funcioni correctament
 • Subjecta la canya amb decisió pel seu extrem, plegant l’stick a sobre (per iniciar-nos)
 • Seu recolzant-te només a la borda, sempre més a proa que el final de la canya i al costat contrari de la botavara 
 • Recolza bé els peus a la banyera i procura tenir les cames en angle de 90º
 • Mira endavant, però el tronc perpendicular a la direcció i l’esquena recta
 • No sé cap a on mirar per dirigir correctament l’embarcació. S’ha tenir en compte que la nostra referència és la direcció de l’embarcació, no hem de mirar el timó. Mirem sempre endavant
 • No para de girar! Quan canviem la direcció de l’embarcació, hem de tornar a centrar la pala del timó a posteriori per no seguir modificant-la
 • Canviant la direcció massa bruscament i sense corregir la posició de la pala del timó, probablement provocarem una maniobra no desitjada (gran escora, virada per avant o en rodó)
 • Ell timó pot no estar equilibrat, l’hauràs d’aguantar amb decisió i mai deixar-lo anar per mantenir el rumb desitjat

Tècnic/a

Quan naveguem sempre tenim una manera de controlar la direcció, ja sigui amb els equilibris de forces que ens afecten durant la navegació, utilitzant la forma de la part viva de l’embarcació o recursos específics com poden ser la pala del timó, ideats per aquesta finalitat.

Perquè el timó faci la seva funció correctament, hem d’assegurar de que totes les parts estan correctament preparades (stick, canya, pala, caixera, perns, llengüeta de seguretat i cap per fixar la pala en posició de navegació). I que la posició del patró és l’adequada:

 

Canya del timó Pala del timó Direcció de l’embarcació
A Estribord A Babord Cau a Babord
A Babord A Estribord Cau a Estribord
Al centre (aproximadament) Al centre (aproximadament) Es manté

Si l’embarcació no té velocitat, el timó no fa gaire efecte en la direcció si no l’utilitzem d’una manera brusca provocant una breu remada. En aquest cas, la reacció serà la mateixa que la indicada a la taula, però caldrà girar bruscament la canya i aguantar-la uns segons abans de tornar-la a situar al centre poc a poc.

Cal tenir en compte que quan l’embarcació té velocitat marxa endarrere (aproats al vent durant uns segons), la reacció en la direcció és diferent i a la inversa del que s’indica a la taula anterior, en aquest cas, els efectes del timó en la direcció serien els següents:

 • Situar l’stick a sobre de la canya (en sessions inicials)
 • Seure al costat contrari de la vela, amb l’esquena recta i només recolzat a la borda, sempre més a proa que el final de la canya
 • Agafar la canya pel seu extrem amb seguretat
 • Els peus ben recolzats a la banyera i les cames en angle d’aproximadament 90º
 • Mirant endavant, però el tronc perpendicular a la direcció

El timó, en general pivota al mirall de popa i quan girem la canya cap al costat d’estribord, la pala gira cap al costat de babord i viceversa. Quan l’embarcació té velocitat, (navega endavant) el timó i la direcció reaccionen de la següent manera: 

Canya del timó Pala del timó Direcció de l’embarcació
A Estribord A Babord Cau a Estribord
A Babord A Estribord Cau a Babord
Al centre (aproximadament) Al centre (aproximadament) Manté la direcció

En el cas que ens quedem aproats al vent i amb velocitat endarrere el timó fa força per quedar-se totalment a una de les dues amures, per tant s’haurà d’anar en compte de mantenir-lo ben agafat.

Lèxic i destacats: estribord, babord, pala, canya, stick, assegurador del timó, aproat,

Nom: Rangs i posició
Ubicació: Al moll o simulador
Condicions: Totes

Explicació: Amb el timó aparellat correctament, situar el patró en la posició indicada i que practiquin els moviments del timó amb els seus rangs de moviment, indicant-ne els límits adequats

Nom: Remada i direcció
Ubicació: A l’aigua
Condicions: Poc vent

Explicació: Practicar una palada brusca per fer canviar de direcció l’embarcació provocant una breu remada

 

Nom: Dues referències
Ubicació: A l’aigua
Condicions: Poc vent/Vent mig/Vent fort

Explicació: Proposar dos punts de referència (amb maniobra o no, entre els mateixos) i adaptar la direcció primer a un dels punts i després a l’altre

S’avaluarà que aconsegueixi mantenir el rumb anticipant efectes com la influència de les onades o l’escora, associant els efectes secundaris dels canvis de rumb, escollint amb autonomia la direcció òptima. Es posicionarà correctament respecte a la vela i la canya tot i canvis sobtats, a més d’agafar la canya i l’stick adequadament en tot moment.