1353078652 facebook 1353078663 twitter 1353078747 linkedin youtube 1353078780 flickr
Home \ Notícies \ Nota aclaridora sobre el Centre Internacional de Vela de Catalunya
dijous, 16 de juny de 2011 09:46

Nota aclaridora sobre el Centre Internacional de Vela de Catalunya


 

Davant de diverses informacions que han estat divulgades, dirigides als Presidents dels Clubs, i per la xarxa d'Internet, relatives al BISC i al seu finançament, i tenint en compte els errors i inexactituds de les mateixes, s'ha emès des de la FCV aquesta nota aclaridora, per informar adequadament dels fets i clarificar la real situació. L'objectiu és permetre el poder formular correctament les opinions i conclusions oportunes, per part de tots els interessats.

 

1. L'any 2008 es va contractar a la Societat Teyco una obra per valor de 4.400.000€ per a la construcció del CIVC (BISC), desprès d'ajustos i eliminacions d'elements d'un projecte inicialment estimat en 5.080.641€. Aquells 4.400.000€ sols inclouen obra civil i instal•lacions interiors.

2. El finançament del projecte es va resoldre de la següent manera:

- Subvenció del Consell Català de l'Esport per import   2.500.000€

- Crèdit hipotecari amb la Caixa Laietana per import    1.500.000€

      Total 4.000.000€

Aquest finançament de 4.000.000€ era finalista, destinat a pagar única i específicament factures de l'obra civil (constructora Teyco), no incloent per tant, recursos pel finançament de cap altre element del cost associat a la construcció.

3. Els 400.000€ fins els 4.400.000€, provenien d'una estimació de l'IVA que es recuperaria, segons aquell import d'obra, el que no ha estat correcte, donat que el que es recuperava en aquell any segons la regla de prorrata vigent pels comptes de la FCV era del 36%, que identificava una quantitat recuperable sols de 218.483€. A títol informatiu, s'assenyala que la prorrata aplicable en l'últim exercici 2010 va ser del 28%.

4. Segons l'exposat anteriorment, el finançament real inicial per l'obra civil contractada resultava ser de 4.218.483€ i no dels 4.400.000€, tal com repetidament s'ha anat assenyalant. No existia cap altre finançament addicional previst per les diferents despeses associades a la construcció del BISC, excepte les que podríem assenyalar d'un total de 102.750,30 euros, provinents de pagaments anteriors a la data de començament de l'obra (2008), tal com es detalla a continuació.

5. De l'examen del total d'assentaments comptables entre els exercicis 2006 a 2009 degudament auditats, sols es constata l'existència dels següents apunts que facin referència a la construcció del BISC:

31.12.2006 Fra.073 Mestura Arquitectes (Estudi)    63.027,48€

10.04.2007 Fra. 048 Debid (Llicència d'obra)            4.738,54€

23.04.2007 Fra. Reg. Propietat St. Coloma                  990,38€

17.10.2007 Fra. 2274 Mestura (Proj. Exec. Car)     33.301,54€

01.11.2007 Fra. 137 Debid (Annex llic. Obres)            692,36€

    Total............102.750,30€

De l'esmenta't total, la quantitat de 96.329,02€ va ser activada, pel que en realitat representarien un escreix de Resultats positius en aquells exercicis. La resta de 6.421,28€ es van excloure de l'activació, per tant, representa que van estar inclosos en els comptes de despeses dels esmentats exercicis.

No s'ha trobat registre de cap altra despesa del BISC en els comptes d'aquells exercicis tancats: 2006 a 2009. Per tot el que s'ha indicat, i per fer front als pagaments de totes aquelles altres despeses associades a la construcció del BISC, la Federació s'ha vist obligada a finançar-les amb recursos de la seva tresoreria de treball.

6. Mitjançant una carta aclaridora dels arquitectes, tractant d'explicar els conceptes de "desviacions", precisament assenyalen que les "desviacions d'obra" eren mínimes, fet que també subscrivim. Aquesta realitat no afecta a l'existència d'una sèrie de despeses que son "cost de l'obra", tals com: honoraris, llicències, despeses financeres, etc., així com altres no incloses com: equipaments, condicionament de la zona d'avarada, etc., que també esmenten els arquitectes, i que no venien incloses en els 4.400.000€ inicials, elements que tal com s'ha expressat anteriorment, no estaven coberts.

7. La necessitat d'un projecte complementari va ser originada per una sèrie de causes externes, que van obligar a posar-ho en marxa, i que van ser fonamentalment:

- Única manera suggerida pel propi Consell Català de l'Esport per poder cobrar pagaments d'obra executada, amb diferències tècniques respecte el projecte inicial i descomptats de les certificacions d'obra.

- Poder incloure elements d'obra executats no previstos inicialment (retirada mòduls preexistents, major duresa de la prevista dels murs de subjecció,...).

- Exigències Administratives que obligaven a introduir de nou, elements inclosos en el projecte inicial, però posteriorment exclosos dels 4.400.000€ pressupostats per l'obra.

A l'elaborar el projecte complementari es va creure convenient aprofitar la situació per fer alguns ajustos del disseny inicial, per donar una millor adequació esportiva dels espais i millorar la seva adaptació funcional, en un CAR dedicat a la Vela. Aquest darrer conjunt d'ajustos representava aproximadament el 30% del seu total.

La posta en marxa d'aquest projecte complementari va comptar amb el compromís de finançament del Consell Català de l'Esport, donat que es va executar sota els seus suggeriments i indicacions operatives.

8. No hem tingut constància documental de cap "Pla Econòmic" anterior a l'any 2008 que contemplés la coherència i viabilitat del projecte i del seu finançament, per molt que s'hagi tractat de localitzar.

Els únics elements constatats son: Un estudi previ de l'any 1998, analitzant la possibilitat de crear un centre d'aquestes característiques, i un breu informe d'unes poques pàgines incloses en l'expedient del Crèdit Hipotecari contractat, elaborades per una empresa de taxacions immobiliàries, en cap cas un "Pla d'Empresa" complert del Projecte.

9. Provisionalment i pel seu millor aprofitament esportiu, s'han disposat en funcionament provisional en els locals del CMV, elements de l'equipament del gimnàs que restaven guardats al magatzem.

10. No s'ha volgut entrar en analitzar i valorar en aquesta nota determinades opinions i judicis que es fan en certs textos dels que s'ha tingut coneixement. Alguns per si mateixos s'autoavaluen. Els altres, creiem, no deixen de ser opinions totalment subjectives i molt particulars de determinades persones en concret.

Aquest web utilitza cookies per obtenir dades estadístiques de la navegació dels seus usuaris. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Si vol, pot canviar les seves preferències o ampliar aquesta informació aquí To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information