1353078652 facebook 1353078663 twitter 1353078747 linkedin youtube 1353078780 flickr
Home \ Tècnics i formació \ Titulacions nàutiques

Titulacions nàutiques

Els cursos de l’Escola Nàutica de la Federació Catalana de Vela et permetran treure’t el títol necessari per fer de patró i poder sortir a navegar amb la família o amics.

Llicència de Navegació:

 • Límit d'eslora: 6 m.
 • Límit geogràfic: 2 milles nàutiques d'un recer (navegació diürna).
 • Límit de potència: l'adequada a l'embarcació segons el fabricant. 

Patró de Navegació Bàsica (PNB) a motor/motor i vela: 

 • Límit d'eslora: 8 m.
 • Límit geogràfic: 5 milles nàutiques d'un recer. 

Patró d'Embarcacions d'Esbarjo (PEE) a motor / motor i vela/ amb habilitació per anar a Balears 

 • Límit d'eslora: 
  • PEE a motor/a motor i vela: 15 m.
  • PEE amb habilitació per anar a Balears: 24 m. 
 • Límit geogràfic: 
  • PEE a motor/a motor i vela: Fins a una línia paral.lela a la costa tráçada a 12 milles.  
  • Límit geogràfic: Navegació entre la Península Ibèrica i les Illes Balears. 

 

Patró de Iot (PIOT) a motor / motor i vela

 • Límit d'eslora: 24 m.
 • Límit geogràfic: Fins a una línia paral.lela a la costa traçada a 150 milles.

Capità de Iot a motor / motor i vela

 • Límit d'eslora: 24 m.
 • Límit geogràfic: Sense límit.

Aquest títol permet el govern de motos nàutiques de classe C i potència inferior a 55 CV,  i embarcacions d’esbarjo de fins a 6 metres d’eslora i una potència de motor adequada a les mateixes segons el fabricant, en navegació diürna i a una distància màxima de dues milles nàutiques en qualsevol direcció d'un port, marina o lloc de recer.

 

 


 llicnav

Requisits de la inscripció 18 anys comperts o 16 anys amb autorització paterna
Acreditació Document emès per l'escola nàutica
Curs teòric

 

2 hores *

 

Pràctiques 4 hores

 


 

*Si tens l'autorització federativa a motor o a vela (titulín) no cal que facis les 2 hores de teoria
 

 

Propers cursos

 Dates  Full inscripció
20 febrer 2016 de 9 a 15h icon-pdf

 

Per a més informació i inscripcions: escolanautica@vela.cat

patro-navegacio-basicaAquest títol permet el govern d'embarcacions d'esbarjo de fins a 8 metres d'eslora*. El límit geogràfic és de fins a 5 milles, en qualsevol direcció, d'un recer o platja accessible.

Permet conduir motos nàutiques.

 * Si tens el PNB expedit amb anterioritat al 11 de gener 2015, continues tenint les atribucions antigues.

Per tenir les noves atribucions cal que tramitis el bescanvi del teu títol

 


 

Requisits d'inscripció  18 anys fets o 16 anys amb autorització paterna
Titulació  Títol nauticoesportiu
Continguts curs teòric Nomenclatura nàutica, elements d'amarre i fondeig, seguretat a la mar, legislació, abalisament i RIPA
Pràctiques  Si
motor   8h obligatòries per l'obtenció de la titulació
 curs ràdio  4 h, mínim 2 hores pràctiques 
 vela  16 h obligatòries per l'obtenció de la titulació a motor i vela.

 

 


* Places limitades
** Un curs es podrà anul·lar si no s'arriba al mínim d'inscrits 

 

descargas-doc Full d'inscripció

 

Programació propers cursos:

Cursos  teòrics:

Pendent de programació.

Si hi estàs interessat contacta amb nosaltres a: escola@vela.cat.

 Cursos al CMV Barcelona:

Centre Municipal de Vela de Barcelona. Port Olímpic, Moll de Gregal s/n. Barcelona. Telèfon 93 2257940

 Pagament per transferència bancària al núm. de compte:

  2038 9207 22 6000030259

Un cop realitzat el pagament cal enviar el comprovant de la transferència a

escola@vela.cat o al fax nº 93 224 39 06.

 

Cursos pràctiques de motor:

Pendent de programació

 

Cursos pràctiques de vela:

Pendent de programació

Preu: 288,00€ 

Cursos de pràctiques de ràdio:

Pendent de programació


Pagament per transferència: 
Més informació: escola@vela.cat 93 225 79 40

Al núm. de compte de Vela Catalana SL:  2038 9207 22 6000030259

Un cop realitzat el pagament cal enviar el comprovant de la transferència a

escola@vela.cat o al fax nº 93 224 39 06.

 

 

 patro-iot-motor

Aquest títol permet el govern d'embarcacions d'esbarjo a motor o a motor i vela de fins a 24 metres d'eslora* , dins la zona compresa entre la costa i la línia paral.lela a aquesta traçada a 150 milles*.

* Si tens el PIOT expedit amb anterioritat al 11 de gener de 2015, continues tenint

les atribucions antigues de la titulació. Si vols obtenir les atribucions noves, cal que tramitis el bescanvi del teu títol.


 

Requisits d'inscripció  18 anys. Estar en possesió del títol de Patró d'Embarcacions d'Esbarjo
Titulació  Títol nauticoesportiu
Continguts curs teòric  Seguretat a la mar, meteorologia, teoria de navegació i carta de navegació.
Pràctiques  Si
motor   48h obligatòries (36h mínim en travessa)
  ràdio  curs operador de ràdio de curs abast
 vela  Si el PEE de que es disposa és només a motor, 16h obligatòries per l'obtenció de la titulació a motor i vela

 

 


* Places limitades
** Un curs es podrà anul·lar si no s'arriba al mínim d'inscrits 

Programació propers cursos:

Cursos  teòrics:

Pendent de programació

Al Centre Municipal de Vela al Port Olímpic de Barcelona (CMV)
Més informació: escola@vela.cat  93.225.79.40

 

Convocatoria Inici curs Classes Horari Lloc Preu Límit inscripció 

 Per inscripcions posteriors a la data límit, consultar la disponibilitat de places.

 

Pagament per transferència bancària :

Al núm. de compte de Vela Catalana SL:

2038 9207 22 6000030259

Un cop realitzat el pagament cal enviar el comprovant de la transferència a

escola@vela.cato al fax nº 93 224 39 06

 

descargas-doc Full d'inscripció

 

Cursos  pràctiques de motor:

Pendent de programació

 

Cursos pràctiques de vela:

Pendent de programació

 

Cursos de pràctiques de ràdio:

Pendent de programació
patro-embarcacions-esbarjo

Aquest títol permet el govern d'embarcacions d'esbarjo a motor o a motor i vela de fins a 15 metres* d'eslora, dins la zona compresa entre la costa i la línia paral·lela a aquesta traçada a 12 milles. Permet la navegació interinsular a Balears i Canàries.

El PEE amb habilitació a Balears permet la navegació entre la Península Ibèrica i les Illes Balears.

 *Si tens el PEE expedit amb anterioritat al 11 de gener de 2015, continues tenint les atribucions antigues.

Si vols obtenir el PEE amb atribucions noves, cal que tramitis el bescanvi del teu títol.

 


 

Requisits d'inscripció  18 anys
Titulació  Títol nauticoesportiu
Continguts curs teòric Nomenclatura nàutica, elements d'amarre i fondeig, seguretat a la mar, legislació, abalisament, RIPA, maniobra i navegació, emergències a la mar, meteorologia, teoria de navegació i carta de navegació.
Pràctiques  Si
   motor   16 h obligatòries per l'obtenció de la titulació
 ràdio curs operador de ràdio de curt abast.
vela 16h. Només necessàries per l'habilitació del títol a vela. No cal fer-les si es té el títol de PNB a motor i vela
navegació
travessa 24h. Només necessàries per habilitar el títol per governar embarcacions de fins a 24 m. d'eslora i navegar entre la Península i les Balears.

 


* Places limitades
** Un curs es podrà anul·lar si no s'arriba al mínim d'inscrits 

 

descargas-doc Full d'inscripció

 

Programació propers cursos:

 

Cursos teòrics:


 

Convocatòria Inici curs  Classes Horari  Lloc Preu Límit inscripció
13 novembre 22 setembre  dimarts i dijous  19 a 21   CMV 199*  15 setembre

 * No inclou inscripció a l'examen

Per inscripcions posteriors a la data límit, consulta la disponibilitat de places.

Paga ara el teu curs i reserva la teva plaça. Per formalitzar la reserva ens has d'enviar el full d'inscripció a escola@vela.cat  

Cursos al CMV Barcelona:

Centre Municipal de Vela de Barcelona.

Port Olímpic. Moll de Gregal s/n.  Barcelona. Telèfon 93 225 79 40

Pagament per transferència bancària al núm. de compte:

ES46 2038 9207 22 6000030259

Un cop realitzat el pagament cal enviar el comprovant de la transferència a

escola@vela.cat o al fax nº 93 224 39 06

Cursos al CMV  El Prat.:

Contactar amb elprat@velabarcelona.com

 

Pràctiques de motor:


Pendent programació


Preu: 288 €. OFERTA ACTUAL: 200 €

DATA HORARI PREU LÍMIT INSCRIPCIÓ
 19 i 20 setembre  9:30 a 18:30 h  200€  15 de setembre 2015

Per inscripcions posteriors a la data límit, consultar la disponibilitat de places.

Paga ara el teu curs i reserva la teva plaça. Per formalitzar la reserva ens has d'enviar el full d'inscripció a escola@vela.cat  

 

Pagament per transferència bancària:

Al núm. de compte de Vela Catalana SL: 2038 9207 22 6000030259

Un cop realitzat el pagament cal enviar el comprovant de la transferència a

escola@vela.cat o al fax nº 93 224 39 06.

Pràctiques de vela:


Preu: 288 €. OFERTA ACTUAL: 200 €

DATA HORARI PREU LÍMIT INSCRIPCIÓ

Per inscripcions posteriors a la data límit, consultar la disponibilitat de places.

Paga ara el teu curs i reserva la teva plaça. Per formalitzar la reserva ens has d'enviar el full d'inscripció a escola@vela.cat  

Pagament per transferència bancària:

Al núm. de compte de Vela Catalana SL: 2038 9207 22 6000030259

Un cop realitzat el pagament cal enviar el comprovant de la transferència a

escola@vela.cat o al fax nº 93 224 39 06.

Pràctiques de navegació habilitació Balears:


Preu:325 €. 

DATA HORARI PREU LÍMIT INSCRIPCIÓ
14 i 15 de març de dissabte 9:30 h a diumenge 12 h 325 €* 9 de març
11 i 12 abril de dissabte 9:30 h a diumenge 12 h 325 €* 6 abril

Per inscripcions posteriors a la data límit, consultar la disponibilitat de places.

* Aquest preu no inclou els àpats. El mateix dissabte s'anirà amb el Patró a fer la compra pels àpats a bord, que anirà a càrrec dels alumnes.

Paga ara el teu curs i reserva la teva plaça. Per formalitzar la reserva ens has d'enviar el full d'inscripció a escola@vela.cat  

Pagament per transferència bancària:

Al núm. de compte de Vela Catalana SL: 2038 9207 22 6000030259

Un cop realitzat el pagament cal enviar el comprovant de la transferència a

escola@vela.cat o al fax nº 93 224 39 06.

 


Cursos de radiooperador de curst abast:

 Preu: 200 €

Dates: a concretar

Més informació: escola@vela.cat  93 225 79 40

 Pagament per transferència bancària

 Al núm. de compte de Vela Catalana SL:

ES46 2038 9207 22 6000030259

Un cop realitzat el pagament cal enviar el comprovant de la transferència a

escola@vela.cat o al fax nº 93 224 39 06.

capita-iot-motor

Aquest títol permet el govern d'embarcacions d'esbarjo a motor o a motor i vela, de fins a 24 metres d'eslora, sense límit en la zona de navegació. 

Requisits d'inscripció  18 anys i estar en possessió del títol de Patró de Iot
Titulació  Títol nauticoesportiu
Continguts curs teòric  Teoria de la navegació, càlcul de navegació, meteorologia i anglès.
Pràctiques  Si
motor   48h, 36 d'elles mínim en travessa
vela  si el PIOT de que es disposa és només a motor, 16h obligatòries per l'obtenció de la titulació a motor i vela
ràdio  Curs operador de ràdio de curt abast

 


Programació propers cursos:

Cursos  teòrics:

Pendent de programació

Cursos  pràctiques de motor:

Pendent de programació

Cursos pràctiques de vela:

Pendent de programació

Cursos de pràctiques de ràdio:

Pendent de programació


Aquest web utilitza cookies per obtenir dades estadístiques de la navegació dels seus usuaris. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Si vol, pot canviar les seves preferències o ampliar aquesta informació aquí To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information