[COMUNICAT] La Federació Catalana de Vela no guarda cap vincle amb el moviment "Barcelona és imparable"

20 oct. 2021
La Federació Catalana de Vela (FCV), entitat amb seu a Barcelona, en la reunió de Junta Directiva celebrada el 18 d'octubre de 2021, va manifestar per unanimitat dels membres de la Junta, que no guarda cap vincle amb el moviment "Barcelona és Imparable".
 
La Federació Catalana de Vela, membre de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), ha tingut coneixement que aquesta entitat és membre promotora activa d’aquest moviment.
 
Des de la Federació Catalana de Vela, que en cap moment hem estat consultats al respecte, no podem compartir una decisió que no ha estat resultat d'un consens de les Federacions associades a la UFEC i, en conseqüència, no ens sentim representats.
 
L'adhesió al citat moviment, d'innegable contingut polític, no està vinculada ni té cap connexió, ni des del punt de vista objectiu, ni des del punt de vista territorial, amb la tasca, els interessos i els projectes de la Federació Catalana de Vela, que promou i treballa per l'esport a tot el territori català.

Barcelona, a 19 d'octubre de 2021
Federació Catalana de Vela