La Federació aposta per la formació contínua dels tècnics amb els clínics esportius

13 abr. 2021

De la mà de diversos comitès de la Vela Catalana, secretaris de classe i tècnics de la Federació Catalana de Vela estan organitzant un seguit de clínics esportius destinats a potenciar la formació contínua i l’ampliació de coneixements dels professionals en actiu.

Aquests clínics són una voluntat expressa de la Junta Directiva per donar resposta a les necessitats dels tècnics i tècniques de la Vela Catalana i, d’aquesta manera, vetllar pel seu present i futur professional, donar recursos ampliant els seus coneixements i ser més versàtils en la feina. 

Aquestes formacions estaran segmentades per diferents temàtiques com, entre d’altres, tècnica i metodologia d’aprenentatge específica de cada disciplina, recursos i mitjans per la seguretat a terra i mar o habilitats comunicatives per tractar alumnes amb necessitats especials. Les temàtiques proposades s’aniran ampliant i totes elles tindran una part prèvia teòrica en format presencial online i una altra part pràctica presencial

Actualment, la Federació conjuntament amb els coordinadors dels diferents comitès estan concretant el temari i calendari de la celebració de cadascun dels clínics. La inscripció es farà per mitjà del club del qual el tècnic pertanyi i serà totalment gratuïta.

Pròximament compartirem amb tots els tècnics i tècniques, els clubs i les escoles,  els diferents clínics perquè puguin participar-hi.

Amb la celebració d’aquestes formacions, no només surten guanyant els tècnics i tècniques, guanyen els esportistes, guanyen els clubs i les escoles de vela i, sobretot, guanya el conjunt de la vela catalana.