Nova convocatòria d´ajuts extraordinaris i d´emergència de la SGEAF per afectacions de la Covid-19

18 feb. 2021

Us informem que avui, 18 de gener, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat les bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris i d’emergència per fer front a les afectacions econòmiques i socials que es puguin produir al sector de l'activitat física i l’esport, destinats a entitats gestores d’instal·lacions i a entitats organitzadores de competicions afectades, com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la Covid-19 durant l’any 2021.

Infografia explicativa

Enllaç de la resolució

El termini de presentació és de 5 dies hàbils des de la publicació de la convocatòria! La convocatòria s'obrirà duran la setmana del 22 de febrer.

Tramitació: Les sol·licituds, amb les declaracions, s'hauran de presentar telemàticament, per mitjà del formulari normalitzat a l'adreça http://web.gencat.cat/ca/tramits , amb identificació i signatura electrònica de la persona jurídica sol·licitant. Important, podeu tramitar la identificació i la signatura electrònica de la persona sol·licitant mitjançant els sistemes d'identificació i de signatura electrònica en aquest enllaç: https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html

Si teniu preguntes o punts a comentar, si us plau, no dubteu en contactar amb les delegacions territorials de la secretaria general de l’Esport i l’Activitat Física: https://esport.gencat.cat/ca/contacte/