Vela Voluntariat

Tenint present que s'entén per voluntariat "el conjunt de les persones que efectuen una prestació voluntària i lliure de serveis cívics o socials,

sense contraprestació econòmica que comporti un compromís d'actuació a favor de la societat i de la persona" la Federació amb aquest programa

té els següents objectius:

 

  • Crear una borsa de voluntaris per esdeveniments i activitats dels Clubs, les Escoles de Vela i la Federació
  • Formar als voluntaris perquè agafin experiència i coneixements en el sector nàutic
  • Vincular a tots els voluntaris amb els nostres programes de Vela Social