FAQS sobre les noves mesures per fer front a la pandèmia de la Covid-19 i seguir navegant

 

Les instal·lacions que acullen embarcacions nàutiques han de romandre tancades al públic segons la resolució  SLT/2700/2020 llevat de la zona d’embarcació o d’atracament d’embarcacions, les quals poden habilitar-se perquè es pugui practicar l’activitat esportiva nàutica a l’aire lliure i de forma individual.

Per realitzar entrenaments d’esportistes professionals i d’Alt Rendiment, entrenaments d’esportistes que es preparin per a la participació en competicions esportives oficials de caràcter estatal, internacional o professional i que tinguin la classificació assolida. 

Per desenvolupar sessions curriculars d’Educació Física durant l’horari lectiu fora del centre educatiu.

Els Centres de Tecnificació, de titularitat pública o privada, en el cas de la vela, el Barcelona International Sailing Center, només per acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional.

Competicions oficials estatals: aquelles incloses i aprovades en el calendari de la federació esportiva estatal.

Competicions oficials internacionals: aquelles incloses i aprovades en el calendari de la federació esportiva internacional i aquelles reconegudes per les mateixes federacions.

No. Només es poden realitzar competicions estatals i internacionals.

Totes les persones que disposin de llicència federativa en vigor i tinguin previst participar en competicions estatals o internacionals properament. 

El club o l’entitat esportiva a què pertanyi l’esportista, ha d’acreditar que aquest/a s’està entrenant per a la participació en les indicades competicions o esdeveniments esportius. (doc model)

Si. Caldrà acreditar la necessitat del desplaçament amb el corresponent certificat del club (doc model) i certificat autoresponsable.

Tots els entrenaments poden ser assistits per personal tècnic, sempre que sigui necessari, respectament les mesures d’higiene i seguretat previstes.

Només poden desenvolupar-se les activitats extraescolars de caràcter esportiu quan es facin en el mateix centre educatiu i hi participin alumnes que formen part de la mateixa bombolla educativa. És a dir, alumnat que va a la mateixa classe.

Naveguem segurs, gaudim tranquils

05/11/20